Subscribe for our Special Offers

Eddies Lushoto Utalii College

Eddies Lushoto Utalii College

Eddies Lushoto Utalii College

The programme is designed to provide learners with an introduction to Food Production, Food and Beverage Service, Housekeeping, Front Office and Tour Guiding, providing the skills and competencies necessary for entry level employment in the hospitality industry. The programme will also provide learners with communication and professional development skills enabling them to work effectively as part of a team, and also to make informed decisions re; career planning and development.

At the end of the programme successful graduates will:

 • Demonstrate professionalism and customer focus within the tourism and hospitality industry
 • Demonstrate and apply product knowledge to a range of functions of a hospitality operation, including food and beverages services, bar service and customer service.
 • Be capable of responding in a professional manner to the needs and expectations of customers, using appropriate social / relationship skills
 • Demonstrate with competence skills in the following areas: Food and Beverage, Bar Service, Communication and Personal *Development, Preparation for Work Experience and Career Planning
 • Understand and apply appropriate legislation, including legislation in relation to: equality, employment, environmental best practice, food safety legislation, health and safety, and licensing laws.
 • Operate effectively within a culturally-diverse environment. Communicate effectively as a professional within the Tourism and Hospitality Industry
 • Recognise the socio-economic impacts of the tourism and hospitality industry nationally and internationally

The entry requirements for the Technician Certificate Programme are:

 • Standard VII and Form IV or above

D:  COURSES                                                                             RELATED SUBJECTS

1.

FOOD PRODUCTION

 

1.

ENGLISH

2.

FOOD AND BEVERAGE SERVICE

 

2.

QUATITATIVE MATHS

3.

HOUSEKEEPING

 

3.

ENTERPRENURSHIP

4.

FRONT OFFICE

 

4.

COMMUNICATION SKILLS

5.

TOUR GUIDING

 

5.

COMPUTER

 

 

 

6.

LIFE SKILLS

MAHITAJI YA VIFAA ANAVYOTAKIWA MWANAFUNZI KUJA NAVYO CHUONI

Mwanafunzi anatakiwa kuja na vifaa vifuatavyo kwa matumizi yake chuoni:-

 1. Mashati mawili meupe ya tetron mikono mirefu
 2. Jozi mbili za viatu vyeusi vya ngozi vyenye kamba na soksi nyeupe pea mbili.
 3. Mavazi na vifaa vya usafi binafsi
 4. Madaftari (counter book) 12
 5. Godoro la futi 6x3, Shuka pea mbili rangi ya blue au pick, Mto, Blaketi, Chandarua ya bluu na ndoo ya maji lita kumi
 6. Picha nne za Passport Size
 7. Karatasi nyeupe (Ream paper mbili)

UNATAKIWA KULIPA FEDHA KWA AJILI YA KUNUNUA VIFAA AU KULIPA MAHITAJI YAFUATAYO:-

 1. Suruali mbili nyeusi na kizibao cheusi @23,000/=  -  46,000/=
 2. Sare ya Jikoni pea 2  (Suruali, Koti, Aproni, Scarf na Kofia @60,000/=)  120,000/=
 3. Bima ya afya kwa wasio na Bima: 52,000/=
 4. Tshirt 3@ 20,000/= - 60,000/=
 5. Mazoezi ya taaluma - 50,000/=
 6. Fomu ya kujiunga na chuo - 10,000/=

                             
TOTAL SHS 338,000 (malipo mengine - see below)

Day Scholar (KUTWA)

TERM

ADA

CHAKULA

MALAZI

MALIPO MENGINE

JUMLA

MAELEZO

I

420,000/=

-

-

338,000/=

758,000/=

KUTWA (DAY SCHOLAR)

II

420,000/=

-

-

-

420,000/=

KUTWA

YEAR

840,000/=

-

-

338,000/=

1,178,000/=

KUTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

BOARDING SCHOLAR (BWENI)

TERM

ADA

CHAKULA

MALAZI

MALIPO MENGINE

JUMLA

MAELEZO

I

420,000/=

450,000/=

100,000/=

338,000

1,308,000/=

BWENI

II

420,000/=

450,000/=

100,000/=

-

970,000/=

BWENI

YEAR

840,000/=

900,000/=

200,000/=

338,000

2,278,000/=

BWENI

Application and Joining Forms

STAY TUNED WITH US

Get our updated offers, discounts, events and much more!